VÄLKOMMEN TILL NEUROMEDICA!


Det privata valet till kvalificerad behandling med Botulinumtoxin A.

Behandlingen är baserat på forskning och beprövad kunskap samt personlig erfarenhet. 

I dag råder neurologbrist i Sverige vilket innebär att vi har långa väntetider för remitterade patienter som kan ha nytta av Botoxbehandling. Detta berör bland annat patienter med kronisk migrän, ofrivilliga blinkningar eller muskelsammandragningar i ena ansiktshalvan.  Att få en bedömning av neurolog kan ta ända upp till sex månader, vilket resulterar i ett onödigt långt lidande för patienten. Men det finns hjälp att få.

Neuromedica erbjuder professionell och trygg behandling då remiss inte är möjligt via ditt landsting/region eller i väntan på godkännande. Neuromedica är också  ett alternativ om du är nyfiken på att se hur du svarar på Botoxbehandling eller om du önskar en kosmetisk korrigering.  Livsstil, åldrandet och miljöfaktorer påverkar vår hud och därav också vårt utseende. Hur den biologiska klockan tickar varierar dock mellan olika personer. Ibland vill vi kunna påverka hastigheten eller bara vrida tillbaka tiden en smula. En del förändringar går att uppnå omedelbart medan vissa måste gradvis ändras över tid. 

Efter en första konsultation, och i samråd med dig som kund kommer vi fram till den behandling som passar just dig.Välkommen att ta kontakt via kontaktformuläret! 

Om mig

Jag heter Beate Sommer och är Legitimerad sjuksköterska sedan 1998. Jag har mångårig erfarenhet från kirurgi och medicin från Ersta sjukhus, plastikkirurgi från Akademikliniken i Stockholm och har under fem år arbetat som Duodopaspecialist i Norge. Jag är även utbildad i estetisk behandling med Botox och fillers (Allergan) och i medicinsk Botoxbehandling (Allergan). Jag sitter också som medlem i Allergans scandinaviska Advisary Board för Botox och kronisk migrän.

I mitt dagliga arbete på en av Sveriges största privata neurologkliniker behandlar jag ca tvåhundra patienter med Botulinumtoxin A per månad. Diagnoserna som behandlas är kronisk migrän, spänningshuvudvärk, masseter (tandgnisslig/tandpressning), blefarospasm (ofrivilliga ögonblinkningar/ticks), hemifasialisspasm (muskelsammandragningar i ena ansiktshalvan) samt Strabism (dold skelning).


Parallellt med mitt brinnande intresse för medicinsk behandling med Botulinumtoxin A, får min konstnärliga ådra utlopp i den estetiska delen. Detta är två områden som är tätt sammanflätade då medicinska behandlingar ofta får estetiska påföljder särskilt i ansiktet. Jag har mycket ofta användning av mina estetiska kunskaper i bedömning, behandling och problemlösning vid medicinsk Botoxbehandling. 

Att ha möjligheten att skapa balans och symmetri, lindra, försvaga, förstärka och förbättra efter kundens önskemål i både medicinskt och estetiskt syfte är för mig både tillfredsställande och utvecklande! Det yttre speglar inte alltid det inre, men med små doser Botulinumtoxin A kan man uppnå balans och harmoni mellan dessa två.


Fakta Botulinumtoxin A:

Botulinum neurotoxin (BoNT) är ett protein som produceras av bakterien Clostridium botulinum. Toxinet fungerar genom att bryta förbindelsen mellan nerverna och musklerna vilket leder till en förlamning av inblandade muskler. 

Enkelt förklarat verkar Toxinet genom att förhindra frisättningen av acetylkolin till muskelcellen vilket leder till en försvagning av muskeln. Bakterien finns i jord , på sjö och havsbotten samt i tarmen hos fisk och däggdjur.

 Botolinum upptäcktes och isolerades först 1895 av Emelie Pierre Van Ermengem och 1980 användes Botulinumtoxin för första gången officiellt för behandling av blefarospasm och Strabism. Fast redan 1817 beskrevs "korv-förgiftning" med döden till följd med den kliniska beskrivningen av botulism som vi vet i dag. Botulinumtoxin är det giftigaste ämnet vi känner till i dag men med rätt dos på rätt plats är toxinet ett utmärkt och värdefullt läkemedel som hjälper otaliga människor över hela värden.

Botulinumtoxin A och forskning:

Otaliga studier har gjorts både inom det medicinska området och det estetiska. Dessa har lett till godkända indikationer för Botulinumtoxin A. Toxinet används också  framgångsrikt i annan behandling så som smärta, gummy smile, sura mungipor, käklinje och hals, näsrynkor, smårynkor på överläppshuden osv. Så kallad "off label" behandling.

Kronisk Migrän 
Masseter
Blefarospasm
Hemifasialisspasm
Cervikal dystoni
Spastisitet
Hyperhidros
Överaktiv blåsa
Strabism
Estetisk behandling